Антон Соетін

 

Ім’я та прізвище Антон Соетін (Anton Soethin)
Дата народження
Місце народження
Військове звання Резервіст, єфрейтор
Військовий відділ Тірольський цісарський єгерський полк №1
Дата загибелі 13.12.1914
Назва місця поховання Воля Цеклинська
Місцевість (населений пункт, область) Воля Цеклинська, гміна Дембовець, Ясельський повіт, Підкарпатське воєводство, Республіка Польща
Координати
Документальні свідчення, фото персоналії
Інша інформація Солдат австро-угорської армії.

Військове кладовище №10